HÜ Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
HÜ Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarihçe

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin j bendi ve 7 nci maddesinin d bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 22/6/1998 tarih ve 98/68 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM)'nin kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/7/1998 tarih ve 98/27.1966 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.